Sunday, 3 April 2011

Odd count Peyote / Oneven peyote - Tutorial


On a beading forum I frequent someone asked what our techniques for odd count peyote were. This is a technique a lot of people have problems with. Some of us make long or shorter tours back into the beading work to be able to go on beading. This is one of the longer ways of doing this. I use a way I myself find a lot simpler also because I usually make bracelets that are just 5 to 9 rows thick and I find the touring back into the work doubles the time I need to make them. I use this simple and effective method to make my odd count works, though I find that the finished pieces are a bit stiffer than would for even counts.

Op een kralenforum waar ik vaak kom vroeg iemand welke techniek we gebruiken voor oneven peyote. Dit is een techniek die veel mensen erg lastig vinden. Ik weet dat er veel mensen zijn die terug weven in het werk om vervolgens op de juiste manier uit de bovenste kraal te komen, zoals hier te zien is. Ik gebruik een techniek die ik wat minder langdradig vind. Ik maak vaak armbandjes die maar 5 tot 9 rijen groot zijn dus heen en weer weven is bijna dubbel het werk dan wat nodig is. Ik vind de techniek simpel en effectiever voor oneven peyote, alhoewel het eindproduct iets stijver word dan een even peyote.
Step 1 / Stap 1


I will refer to the top row of the work as the odd row and the bottom of the work as the even row, since these are the techniques used for the sides. The top of the work is where your tail sticks out and where your first bead will be.
Start the peyote as normal by beading on the necessary amount of beads and do a normal even row turn at the bottom, as you would for any even count peyote. When you reach the top use the tour back technique, as shown here, to make the first turn for the odd row. You need this turn at the start because we need a loop to hook onto when we go to the second odd row turn.
Bead the row and do the even row at the bottom. Go back up and put on the last bead of the row as shown in the picture.

Ik noem de bovenste rij van het werk de oneven rij en de onderste rij van het werk de even rij, dit omdat dit de technieken zijn die aan die kanten gebruikt worden. De bovenkant van het werk is waar de staart van je werk uit steekt en waar de eerste aangeregen kraal is.
Begin de peyote op de normale manier door de kralen aan te rijgen en een even rij draai, dus zoals je de draai zou doen bij een even peyote. Als je de bovenkant bereikt gebruik je de terug weef techniek, zoals hier staat, om de eerste oneven draai te doen. Dit omdat we een lusje nodig hebben om te gebruiken voor de tweede oneven draai.
Kraal verder en maak de even draai aan de onderkant. Dan ga je weer omhoog en rijg je de laatste kraal aan zoals op onderstaande foto te zien is.Step 2 / Stap 2

Stick the needle through the loop we created at the last odd row turn and pull.


Steek de naald door de lus die in de vorige ronde gecreerd is en trek de draad aan.

Needle is stuk onder the loops of the last row / Naald is onder de lussen van de laatste rij gestoken


Step 3 / Stap 3

Pull the needle down the last bead we put on and pull gain, fitting the top bead nice and snug.
Keep on beading like this until you reach the desired length of the work.


Steek de naald door de laatste kraal die je aangeregen hebt en trek aan zodat de kraal goed blijft zitten. Ga zo verder tot je de lengte bereikt hebt die je nodig hebt.
Summary: bead, loop, back through bead.
It's not that hard but you might have to practice a bit to get the tension right. Too loose might mean it won't look nice, too tight might mean that you can't get your needle through the top loop.
You can see you're doing fine when on top of your work you see a row of stacked V's.


Samenvatting: Kraal, steek door, terug door de kraal.
Het is niet zo heel moeilijk maar het kan zijn dat je wat moet oefenen op hoe strak je het aan trekt. Te los word je werk niet mooi van en te strak kan betekenen dat je de naald niet meer door de bovenste lus krijgt.
Je kan zien dat het goed gaat als de bovenskant een rij Vtjes is die in elkaar steken.


Hello Kitty, pattern based on / patroon gebaseerd op: Noodle Beads


I hope this works, you can always leave a comment if you don't get it.
Ik hoop dat het lukt, je kunt altijd een berichtje achter laten als het niet lukt.

Kia